@@11@@
  Гомеопатия
Одесские крупинки или globuli по-одесски.

Украинский гомеопатический ежегодник: Оптимизация подготовки специалистов фармации по гомеопатии и гомеопатической фармации

~~~ 25-28.VII.24 - ЛЕТНЯЯ ШКОЛА ГОМЕОПАТИИ (ДОСПАТ-ДАМ, БОЛГАРИЯ) ~~~ 03-04.VIII.24 - КОНФЕРЕНЦИЯ AHML С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ (ГВАЛИОР, ИНДИЯ) ~~~ 05-06.VIII.24 - МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ICHH (АМСТЕРДАМ, НИДЕРЛАНДЫ) ~~~ 06.VIII.24 - МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ЗАСЕДАНИЕ НМГООО (ОДЕССА, УКРАИНА) ~~~ 20-22.IX.24 - СОВМЕСТНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ГОМЕОПАТОВ, С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ (ТЕМПЕ, США) ~~~ 30.IX-04.Х.24 - КОНГРЕСС MMPP-2024 (БАД-ШТАФФЕЛЬШТАЙН, ГЕРМАНИЯ) ~~~ 02-05.Х.24 - 77-Й КОНГРЕСС LMHI (СЕВИЛЬЯ, ИСПАНИЯ) ~~~ 31.X-02.XI.24 - МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС ICE-2024 (КЕТЕН, ГЕРМАНИЯ) ~~~ 09-12.ХI.24 - ВСЕМИРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ GIRI & WWL & BION (ЛЮБЛЯНА, СЛОВЕНИЯ) ~~~ 21-24.XI.24 - 100-Й КОНГРЕСС ФАКУЛЬТЕТА ГОМЕОПАТИИ СОЕДИНЕННОГО КОРОЛЕВСТВА (ЭДИНБУРГ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) ~~~

Поиск:
Гомеопатия - это... Карта сайта Написать письмо врачам Написать письмо в аптеку Правила записи на консультации врачей
Публикации по гомеопатии Периодические профессиональные издания
Международные новости Семинары, конференции, форумы Одесские Гомеопатические Конгрессы
И снова о фаршированной рыбе Объявления для гомеопатов События, даты, поздравления и комментарии Книги и журналы для гомеопатов Новые издания по гомеопатии
Одесское гомеопатическое общество Анкеты консультантов и лекторов Общества
Одесская гомеопатическая аптека История аптеки Номенклатура динамизированных средств Монокомпонентные средства Многокомпонентные динамизированные средства Изготовление гомеопатических лекарств
История гомеопатии в регионе Materia medica Гомеопатия для чайников Вопрос - ответ Дружественные сайты

ОПТИМІЗАЦІЯ ПІДГОТОВКИ СПЕЦІАЛІСТІВ ЗА ФАХОМ
“ФАРМАЦІЯ” З ГОМЕОПАТІЇ ТА ГОМЕОПАТИЧНОЇ ФАРМАЦІЇО.І. Лопатинська, Т.Г. Калинюк
Україна, м. Львів
Львівський державний медичний університет імені Данила Галицького


The optimization of training pharmaceutical specialists from homeopathy and homeopathic pharmacy. O. Lopatynska, T. Kalynyuk (Lviv, Ukraine)
The great of attention into homeopathy demands the training of the highly qualified staff. The competence of specialists is an important question in abroad and in Ukraine. With the purpose of formation of the specialists of a new type with a high level of professionalism and competence, both on the basic specialty, and on compatible branches the department of drugs technology and biopharmacy Lviv State Medical University named by Danylo Halytsky in 1997 began teaching a cycle of disciplines (elective course and course of specialization), which provide formation at the students of concept about a homeopathy and their role in modern system of public health.


Проблеми економічного характеру, ускладнення у виробництві лікарських засобів через стан у навколишньому середовищі, привернули увагу до нетрадиційних методів лікування та використання засобів, одержаних на основі ресурсозаощадження та екологічно чистих технологій. До їх числа належить і гомеопатія, як самостійний напрямок у медицині, що має свою історію виникнення та розвитку. За останні роки в Україні гомеопатія стала важливою структурою системи охорони здоров‘я, яка активно впроваджує у повсякденну практику сучасні наукові досягнення медицини, фармації, біології, фізики, хімії та інших галузей. Висока результативність, м‘яка дія, відсутність побічної дії при застосуванні гомеопатичних препаратів, можливість використання у будь-який період розвитку організму, оригінальний цілісний підхід до лікування, і наявність у аптеках достатнього асортименту гомеопатичних препаратів, – все це сприяє значному зацікавленню лікарів загального профілю та провізорів, які вважають гомеопатичне лікування одним із найнеобхідніших у повсякденній діяльності.

Слід зазначити, що за останні роки спостережено зростання попиту серед лікарів та фармацевтів на навчання гомеопатичним принципам. Як свідчать результати статистичного опитування, проведеного серед студентів IV курсу фармацевтичного факультету Львівського державного медичного університету імені Данила Галицького, близько 75% респондентів вказали на недостатнє ознайомлення з гомеопатичними принципами лікування, а близько 40% виявили бажання більш детально знайомства з гомеопатією як методом лікування, основами гомеопатичної фармації та особливостями використання гомеопатичних препаратів.

Відродження гомеопатичних принципів лікування в Україні, відкриття спеціалізованих аптек та гомеопатичних відділів аптек, розширення сітки фармацевтичних фірм та підприємств, які зацікавлені у виробництві гомеопатичних препаратів, потреба у гомеопатичних знаннях, - викликали необхідність у розробці та впровадженні у навчальний процес підготовки фахівців за спеціальністю “Фармація” циклу дисциплін, які дають можливість студентам сформувати уявлення про гомеопатичний метод лікування та більш повно використовувати отримані знання у професійній діяльності.

Підготовку спеціалістів з гомеопатії та гомеопатичної фармації в Україні здійснюють у трьох основних напрямках:
• курси перепідготовки спеціалістів – для спеціалістів з базовою медичною та фармацевтичною освітою за основними напрямками – гомеопатична терапія, технологія гомеопатичних препаратів, контроль якості гомеопатичних засобів, організація та економіка фармації, менеджмент та маркетинг.
• елективні курси (курси за вибором студентів) з гомеопатії та гомеопатичної фармації - студенти отримують комплекс теоретичних знань щодо особливостей призначення та раціонального використання гомеопатичних препаратів, принципів виготовлення окремих груп гомеопатичних;
• цикли спеціалізації з гомеопатії та гомеопатичної фармації. Програма спеціалізації передбачає більш глибоку підготовку студентів щодо основних напрямків гомеопатичної фармації та терапії, а також практику у спеціалізованих гомеопатичних клінічних та фармацевтичних установах.

Крім того, у рамках підготовки висококваліфікованих спеціалістів проводять семінари, лекції, круглі столи, тренінги, конференції, конгреси, на яких розглядають основні проблеми гомеопатії та гомеопатичної фармації.

З метою формування спеціалістів нового типу з високим рівнем професіоналізму і компетентності як за основною спеціальністю, так і за суміжними галузями кафедрою технології ліків та біофармації Львівського державного медичного університету імені Данила Галицького у 1997 році започатковано викладання циклу дисциплін, які передбачають формування у студентів уявлення про гомеопатичний метод лікування та його місце у сучасній системі охорони здоров‘я.

При розробці навчальних програм дисциплін були враховані рекомендації та резолюції Світових гомеопатичних конгресів 1997-1999 рр., які дали обгрунтування ролі спеціаліста у галузі гомеопатичної фармації. Основні обов‘язки його повинні полягати у наступному:
• збір та аналіз сировини для виробництва лікарських препаратів;
• приготування якісних гомеопатичних препаратів за рецептами лікарів та опрацювання складів комплексних гомеопатичних препаратів;
• аналіз та контроль якості гомеопатичних препаратів;
• відпуск лікарських засобів хворому та здійснення обліку лікарських препаратів;
• інструктаж хворого про раціональне використання гомеопатичних препаратів;
• удосконалення знань та забезпечення необхідною інформацією спеціалістів з медицини та фармації.

Перелічені обов‘язки складають основу діяльності спеціаліста в галузі гомеопатичної фармації. Але, залежно від профілю закладу, в якому працює фармацевт, можлива конкретизація та розширення окремих його функцій. При цьому важливою умовою його діяльності є цілеспрямована взаємодія між лікарем, фармацевтом та хворим. Підготовку спеціалістів за фахом “Фармація” із гомеопатії та гомеопатичної фармації Львівський державний медичний університет імені Данила Галицького здійснює на кафедрі технології ліків та біофармації у два етапи:
перший етап – елективний курс (за вибором студентів IV курсу фармацевтичного факультету). Викладання елективного курсу “Основи гомеопатичної фармації” здійснюють у формі оглядових лекцій (36 годин). Основним завданням цього етапу є ознайомлення з методологією гомеопатії та гомеопатичної фармації, історичними аспектами розвитку гомеопатії, фармакологією гомеопатичних препаратів, а також вивчення питання про місце гомеопатії у сучасній медицині, про зв‘язок її з іншими медичними та фармацевтичними дисциплінами.
другий етап – цикл спеціалізації “Технологія гомеопатичних препаратів” для студентів V курсу фармацевтичного факультету.
У 2003 році в Львівському державному медуніверситеті імені Д. Галицького відбувся перший випуск спеціалістів за фахом “Фармація”, підготовку яких проводили за новим навчальним планом, у якому знайшли відображення клінічна фармація, міжнародний маркетинг, правове регулювання діяльності фармацевтичних підприємств, комп’ютерні технології та ін. Для цих студентів навчальний процес на V курсі вперше був проведений за дев‘ятьма напрямками спеціалізації, одним з яких є “Технологія гомеопатичних препаратів”, запропонована кафедрою технології ліків та біофармації.

При підготовці програми спеціалізації були враховано наступні критерії:
• навчальна програма повинна включати усі основні теми з гомеопатії та гомеопатичної фармації;
• підготовку здійснюють у формі очного навчання, при цьому загальний обсяг циклу спеціалізації складає 324 години, серед яких 40 годин відведено на лекційний курс, 180 годин – на виконання лабораторних занять; 104 години передбачено для самостійної роботи студентів;
• викладання курсу спеціалізації здійснюють п‘ять кафедрах університету, при цьому навчальні програми для вивчення окремих розділів спеціалізації пропонують кафедри;
• кафедри, залучені до викладання курсу спеціалізації, мають відповідну матеріально-технічну базу, а також штат працівників щодо здійснення навчального процесу;
• університет забезпечений відповідною базою для проходження практики студентів з гомеопатичної фармації;
• фахівці, які закінчили вивчення спеціалізації, повинні успішно витримати кваліфікаційний іспит, який проводять у формі тестового контролю, усної співбесіди та вирішення конкретної ситуаційної задачі.

При викладанні курсу спеціалізації враховано, що студенти протягом 4-х років навчання в університеті опанували загально-медичні та фармацевтичні дисципліни. Вивчення гомеопатичної фармації при цьому включає теоретичну підготовку щодо приготування та контролю якості гомеопатичних препаратів, особливостей їх вибору та раціонального застосування. Цикл спеціалізації “Технологія гомеопатичних препаратів” передбачає закріплення теоретичних знань та одержання необхідних навичок в процесі проходження практики у спеціалізованих закладах (гомеопатичній аптеці).

Організація навчального процесу під час спеціалізації з технології гомеопатичних препаратів базується на засадах виховання висококваліфікованих спеціалістів, здатних вирішувати складні питання охорони здоров‘я – ефективного медикаментозного забезпечення населення та лікувально-профілактичних установ. Для цього колективи кафедр, залучені до викладання циклу спеціалізації, працюють над вдосконаленням методик навчання, розробкою ситуаційних завдань, із включенням науково-дослідної роботи студентів.

Однією із форм позааудиторного навчання є науково-дослідна робота, у рамках якої студенти мають можливість проводити дослідження та поглибити знання із особливостей виробництва та контролю якості гомеопатичних препаратів, маркетингу у гомеопатії, фармакоекономічних аспектів гомеопатії, інформаційного забезпечення гомеопатичної практики, особливостей використання гомеопатичних препаратів при деяких патологічних станах.

Виконання та захист дипломних робіт із спеціалізації “Технологія гомеопатичних препаратів” є кінцевою формою атестації підготовки спеціаліста у галузі ”Фармація”. При виконанні та написанні дипломної роботи студенти не лише демонструють теоретичні знання, набуті під час вивчення циклу спеціалізації, але вирішують практичні та експериментальні завдання в умовах конкретної ситуації, яка передбачає знання комплексу гуманітарних, соціально-економічних, фундаментальних та професійно-орієнтованих дисциплін. Кращі випускники фармацевтичного факультету мають можливість, крім практичної діяльності, займатися і науковою роботою, продовжуючи навчання в аспірантурі, розвиваючи та поглиблюючи досягнення вітчизняної гомеопатії та гомеопатичної фармації. Після завершення навчання випускники складають ліцензійний іспит у вигляді тесту, усної співбесіди та письмової наукової роботи, результати якого дають можливість повноправно займатися професійною діяльністю у галузі гомеопатії та гомеопатичної фармації.

Таким чином, згідно сучасної концепції фармацевтичної освіти, для підготовки кваліфікованих спеціалістів за фаховим спрямуванням “Фармація” з гомеопатії та гомеопатичної фармації, необхідною умовою є ґрунтовні знання з базових медичних та фармацевтичних дисциплін, що дасть можливість розширити практичне використання знань спеціаліста-провізора, з урахуванням тісного взаємозв‘язку фармації з медициною, біологією, економікою та іншими галузями.

ЛІТЕРАТУРА:

1. Досвід викладання гомеопатичної фармації на кафедрі технології ліків Київського інституту удосконалення лікарів / Р.С.Коритнюк, Т.В.Торхова, Т.В.Шумило та інш. // Фармац. журн. - 1995. - №3. - С.108-109.
2. Костинская Н.Е. Гомеопатия в ВУЗе: от первых шагов до систематического курса // Украинский гомеопатический ежегодник. – 1998. - С.33-34.
3. Лопатинська О.І., Калинюк Т.Г. Загальні підходи до підготовки спеціалістів у галузі гомеопатії та гомеопатичної фармації за кордоном // Український гомеопатичний щорічник. – 2001. – С.29-32.
4. Позмогова И.А., Симоненко Г.Г. Гомеопатическое образование в медицинском ВУЗе // Вестник гомеопатической медицины. – 1995. - №1. - С.46-52.
5. Тихонов О.І., Осипенко С.Ю., Буднікова Т.Н. Гомеопатія як перспективний напрямок сучасної медицини та фармації // Клінічна фармація. - 1998. - №2. - С.55-58.
6. American Institute of Homeopathy // http://www.healthynet.com
7. Details about course accreditation // http://www.homeopathy-soh.org
8. The Homeopathic Academy // http://www.homeopathic-academy.com
9. Walach H., Righetti M Homeopathy: principles, status of research, research design; comment // Wien. Klin. Wochenschr. – 1996. – №20. – P.654-663.

Оптимизация подготовки специалистов фармации по гомеопатии и гомеопатической фармации О.И. Лопатинская, Т.Г. Калинюк (Львов, Украина)
Усиленное внимание к гомеопатии требует подготовки высококвалифицированных специалистов. С целью подготовки специалистов нового типа, которые обладают высоким профессионализмом и компетенцией кафедрой технологии лекарств и биофармации Львовского государственного медицинского университета имени Данила Галицкого в 1997 году начато преподавание цикла дисциплин, которые предусматривают формирование у студентов представления о гомеопатическом методе лечения и его роли в современной системе здравоохранения.

1
 

Украинский гомеопатический ежегодник: Оптимизация подготовки специалистов фармации по гомеопатии и гомеопатической фармации
Гомеопатические книги и книги по гомеопатии.© 2003-2024Рейтинг Mail.ru
Каталог@Mail.ru - каталог ресурсов интернет


Яндекс цитирования
Украина онлайн
УКРМЕД - Каталог Медичних Сайтiв в Українi Meddesk.ru - медицинская доска объявлений. Обмен ссылками.