@@11@@
  Гомеопатия
Одесские крупинки или globuli по-одесски.

Украинский гомеопатический ежегодник: Положение гомеопатии на Украине (по результатам опроса практикующих врачей-гомеопатов)

~~~ 06.IХ.22 - ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ МЕЖРЕГИОНAЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ НМГООО (ОДЕССА, УКРАИНА ~~~ 07-10.IХ.22 - 75-Й МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС LMHI (СТАМБУЛ, ТУРЦИЯ) ~~~ 16-17.IХ.22 - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГОМЕОПАТИЧЕСКИЙ КОНГРЕСС (СУСТЕРБЕРГ, НИДЕРЛАНДЫ) ~~~ 23-25.IХ.22 - XXVII МЕЖДУНАРОДНАЯ ГОМЕОПАТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ (ЗАЛЬЦБУРГ, АВСТРИЯ) ~~~ 07-09.X.22 - XVIII ГОМЕОПАТИЧЕСКИЙ КОНГРЕСС FIAMO (РИМ, ИТАЛИЯ) ~~~ 08-09.X.22 - КОНФЕРЕНЦИЯ "СОВРЕМЕННЫЕ ЗАДАЧИ ПО ИНТЕГРАЦИИ ГОМЕОПАТИЧЕСКОГО МЕТОДА В ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ" (ЕКАТЕРИНБУРГ, РФ) ~~~ 14-16.X.22 - ГОМЕОПАТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ (ОНТАРИО, КАНАДА) ~~~ 10-12.XI.22 - ICE-22 (КЕТЕН, ГЕРМАНИЯ) ~~~ 18-20.XI.22 - ГЕНЕРАЛЬНАЯ АССАМБЛЕЯ ЕСН (УТРЕХТ, НИДЕРЛАНДЫ) ~~~

Поиск:
Гомеопатия - это... Карта сайта Написать письмо врачам Написать письмо в аптеку Правила записи на консультации врачей
Публикации по гомеопатии Периодические профессиональные издания
Международные новости Семинары, конференции, форумы Одесские Гомеопатические Конгрессы
И снова о фаршированной рыбе Объявления для гомеопатов События, даты, поздравления и комментарии Книги и журналы для гомеопатов Новые издания по гомеопатии
Одесское гомеопатическое общество Анкеты консультантов и лекторов Общества
Одесская гомеопатическая аптека История аптеки Номенклатура динамизированных средств Монокомпонентные средства Многокомпонентные динамизированные средства Изготовление гомеопатических лекарств
История гомеопатии в регионе Materia medica Гомеопатия для чайников Вопрос - ответ Дружественные сайты

ПОЛОЖЕННЯ ГОМЕОПАТІЇ НА УКРАЇНІО.П. Мощич, І.О. Борзенко
Україна, м. Київ


State of Homeopathy in Ukraine (According to the Results of Practicing Homeopaths Polling). O.P. Motshich, I.O. Borzenko (Kiev, Ukraine).
The results of practicing Ukrainian homeopaths poll data, concerning the peculiarities of daily professional activity, were presented and analyzed in this report for the first time.


Система опитування думки громадян з приводу різних соціальних та політичних питань стала надзвичайно росповсюдженою в нашій країні протягом останніх років. Положення таких досліджень в світі, їх можливості для оцінки певних явищ і прогнозування конкретних тенденцій в розвитку по-дій, за загальноприйнятою думкою, є надзвичайно важливими. Нами започатковане дослідження дум-ки професійних дипломованих лікарів і провізорів відносно положення, можливостей, місця та пер-спектив розвитку такого молодого медичного напрямку, як гомеопатія.

Заснований більш як 200 років тому в Німеччині, на Україні цей метод офіційно був затверд-жений у вигляді першої київської гомеопатичної аптеки, що відкрилась 165 років тому. Маючи свої традиції, українська школа гомеопатії стверджувалась і розвивалась працею багатьох видатних “док-торів” і “аптекарів”, серед яких особливе місце належить корифею гомеопатичного методу нашої держави – Дем'яну Володимировичу Попову. Пройшовши роки росквіту та роки переслідувавння, го-меопатія на Україні вистояла і залишилась дієвим ефективним популярним напрямком медичної до-помоги, давши цілу плеяду талановитих медиків, надаючи значну допомогу сотням тисяч пацієнтів.

Яке сьогоднішнє положення гомеопатії на Україні, які можливості, проблеми і перспективи? Ці та інші питання цікавили нас при започаткуванні представлених досліджень, деякі результати яких подаємо на розсуд професійного медичного загалу.

Табл. 1. Структура професійної орієнтації

Кількість опитаних лікарів – гомеопатів 200
Середній лікарський стаж 18 років
Середній стаж роботи лікарем-гомеопатом 8 років
Який ведете прийом:
Змішаний
Педіатричний
Терапевтичний
Спеціалізований

Табл.2. Об'єм професійного навантаження

Середня кількість хворих,
яким Ви призначаєте гомеопатичні ліки щомісяця
До 50 Від 50 до 100 Більше 100
45% 30 % 25 %

Табл. З Використання лікарських форм і потенцій

Які форми
Ви використовуєте
Краплі Крупинки Таблетки Також і ампульовані Також і мазеві
9 % 79 % 12 % 12 % 17 %

Які потенції Ви використовуєте Сотенні Десятинні LM Комбіную сотенні і десятинні
27 % 14 % 3 % 56 %

Табл. 4. Використання гомеопатичних препаратів

Якими препаратами
Ви частіше користуєтесь
Монопрепаратами Комплексними
86 % 14 %


Табл. 5. Ефективність гомеопатичного лікування

Використання комплексних
гомеопатичних препаратів
Часто Рідко Дуже рідко Не використовую
28 % 16 % 19 % 37 %
Які захворювання,
за Вашою думкою
лікуються найефективніше
гомеопатичними засобами
Гастроен-терологічні ЛОР і
органів
дихання
Алергічні ЦНС Ендо-крин-ні Гіне-коло-гічні Інші
26 % 21 % 15 % 13 % 8 % 13 % 4 %

Дослідження проведено за сприяння фірми Німецький Гомеопатичний Союз (DHU).ЛІТЕРАТУРА:

1. Иванив А.П. Гомеопатия и холистическая медицина: плюсы и минусы рынка медицинских услуг // Український гомеопатичний щорічник /За ред. О.П. Іваніва. – Одеса: Рекламсервіс, 1999. – Т.2. – С. 3-5.
2. Мощич О.П. Обличчям до гомеопатії // Homint. – 1998. – N 1. – Suppl.2.
3. Песонина С.П., Микиртичан Г.Л., Лихтшангоф А.З. Современные медико-социальные и этические проблемы организации гомеопатической службы. – СПб.: ГиФ, 1999. – 96 с.
4. Berckel Smit van J. Systematic data collection on daily practice // Homoeopathic LINKS. – 1996. – N 3: 165-168.
5. Fesik A. Defining homoeopathy: Are we really satisfied with its present-day formula // Homoeopathic LINKS. – 1998. – N 2: 84-86.
6. Improving the success of homoeopathy 2: developing and demonstrating effectiveness // Conference Proceedings an International Conference RLHH. – London, 1-16/04/99. – 90 pp.

Положення гомеопатії на Україні (за результатами опиту практичних лікарів-гомеопа-тів) О.П. Мощич, І.О. Борзенко (Київ, Україна).
У цому дослідженні вперше подані та статистично проаналізовані дані опиту лі-карів-гомеопатів, що практикують на Україні; отримані відомості стосуються повсяк-денної професійної діяльності.


Положение гомеопатии на Украине (по результатам опроса практикующих врачей- гомеопатов) А.П. Мощич, И.А. Борзенко (Киев, Украина).
В данной работе впервые представлены и проанализированы данные опроса врачей-гомеопатов, практикующих в Украине, касающиеся особенностей повседневной профессиональной деятельности.1
 

Украинский гомеопатический ежегодник: Положение гомеопатии на Украине (по результатам опроса практикующих врачей-гомеопатов)
Гомеопатические книги и книги по гомеопатии.© 2003-2022Рейтинг Mail.ru
Каталог@Mail.ru - каталог ресурсов интернет


Яндекс цитирования
Украина онлайн
УКРМЕД - Каталог Медичних Сайтiв в Українi Meddesk.ru - медицинская доска объявлений. Обмен ссылками.