@@11@@
  Гомеопатия
Одесские крупинки или globuli по-одесски.

Украинский гомеопатический ежегодник: Особенности использования гомеопатических препаратов больными сахарным диабетом.

~~~ 18-23.VI.24 - V МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЕМИНАР ПО ИСТИННОЙ ГОМЕОПАТИИ (О. ТИНОС, ГРЕЦИЯ) ~~~ 27-30.VI.24 - МЕЖДУНАРОДНАЯ ЛЕТНЯЯ ШКОЛА К. ЧАНДАК (СЕЧ, ЧЕХИЯ) ~~~ 02.VII.24 - МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ЗАСЕДАНИЕ НМГООО (ОДЕССА, УКРАИНА) ~~~ 25-28.VII.24 - ЛЕТНЯЯ ШКОЛА ГОМЕОПАТИИ (ДОСПАТ-ДАМ, БОЛГАРИЯ) ~~~ 03-04.VIII.24 - КОНФЕРЕНЦИЯ AHML С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ (ГВАЛИОР, ИНДИЯ) ~~~ 05-06.VIII.24 - МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ICHH (АМСТЕРДАМ, НИДЕРЛАНДЫ) ~~~ 20-22.IX.24 - СОВМЕСТНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ГОМЕОПАТОВ, С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ (ТЕМПЕ, США) ~~~ 30.IX-04.Х.24 - КОНГРЕСС MMPP-2024 (БАД-ШТАФФЕЛЬШТАЙН, ГЕРМАНИЯ) ~~~ 02-05.Х.24 - 77-Й КОНГРЕСС LMHI (СЕВИЛЬЯ, ИСПАНИЯ) ~~~ 09-12.ХI.24 - ВСЕМИРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ GIRI & WWL & BION (ЛЮБЛЯНА, СЛОВЕНИЯ) ~~~ 21-23.XI.24 - ICE-2024 (КЕТЕН, ГЕРМАНИЯ) ~~~ 21-24.XI.24 - 100-Й КОНГРЕСС ФАКУЛЬТЕТА ГОМЕОПАТИИ СОЕДИНЕННОГО КОРОЛЕВСТВА (ЭДИНБУРГ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) ~~~

Поиск:
Гомеопатия - это... Карта сайта Написать письмо врачам Написать письмо в аптеку Правила записи на консультации врачей
Публикации по гомеопатии Периодические профессиональные издания
Международные новости Семинары, конференции, форумы Одесские Гомеопатические Конгрессы
И снова о фаршированной рыбе Объявления для гомеопатов События, даты, поздравления и комментарии Книги и журналы для гомеопатов Новые издания по гомеопатии
Одесское гомеопатическое общество Анкеты консультантов и лекторов Общества
Одесская гомеопатическая аптека История аптеки Номенклатура динамизированных средств Монокомпонентные средства Многокомпонентные динамизированные средства Изготовление гомеопатических лекарств
История гомеопатии в регионе Materia medica Гомеопатия для чайников Вопрос - ответ Дружественные сайты

ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ГОМЕОПАТИЧНИХ ПРЕПАРАТІВ ХВОРИМИ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТО.В. Кашеба, О.І. Лопатинська
Україна, м. Львів
Львівський державний медичний університет імені Данила Галицького


Peculiarity of homeopathic drugs use in patients with diabetes mellitus. O. Kasheba, O. Lopatynska (Lviv, Ukraine)
Lately we can see the growing attention to nontraditional methods of treatment of diseases, especially to homeopathy. The long term experience gives evidence that, this method of therapy is usually used for treatment of chronic diseases, one of which is diabetes. We carried out the analysis of homeopathic drugs, which are used for prevention and treatment of diabetes and its complications. We conducted the investigation of homeopathic dilutions and devised the rational choice of preparations for treatment of diabetes and its complications basing on the facts.


В останні роки в Україні спостерігається зростання уваги до нетрадиційних методів лікування, зокрема гомеопатії. Фармацевтичний ринок України інтенсивно поповнюється новими гомеопатичними препаратами, які використовуються хворими переважно з метою лікування різноманітних хронічних захворювань. За інформацією ВООЗ серед всіх захворювань людства доля хронічних захворювань за останні століття безперервно зростає. Якщо у 1900-у році тільки половина всіх захворювань мали хронічний характер, то сьогодні вони складають близько 90%, а число смертності від хронічних захворювань зросло від 45% до 80%. Як свідчать літературні дані, серед хронічних захворювань особливе місце займає цукровий діабет та його ускладнення, який з великою інтенсивністю поширюється в Україні та за кордоном.

Цукровий діабет – це мультифакторне захворювання зі складним патогенезом, різноманітними клінічними проявами, ступінь вираженості яких вказує на важкість перебігу захворювання. З метою лікування цукрового діабету та його ускладнень використовують широкий асортимент ліків: гіпоглікемічні, антибактеріальні, інсуліни, імуностимулятори, вітаміни та інші [2]. Однією із основних вимог, які висуваються ВООЗ, є етичне ставлення до лікування хворих на цукровий діабет, яке полягає у тому, що пацієнти повинні добре сприймати тривале вживання лікарських препаратів. Однак, через фізико-хімічний склад, специфічну фармакологічну активність, значна група лікарських засобів не можуть бути використаними хворими на цукровий діабет. Як свідчать дані літератури та досвід вітчизняних і зарубіжних лікарів, одним з ефективних елементів комплексного лікування хворих на цукровий діабет успішно виступає гомеопатична терапія, яка є безпечною, ефективною та максимально індивідуалізованою. Навіть у випадку цукрового діабету І типу (інсулінзалежного) використання гомеопатичних препаратів сприяє легшому протіканню хвороби та зменшує необхідність введення значних доз інсуліну та інших препаратів [3-5].

За інформацією лікарів-гомеопатів, і, також, на основі даних гомеопатичної літератури, нами проаналізовано 42 гомеопатичних препарати, які найбільш часто рекомендують хворим на цукровий діабет. Відповідно до загального принципу вибору гомеопатичних препаратів, хворим на цукровий діабет призначають лікарські засоби, які впливають не на рівень цукру в крові, а враховують індивідуальні якості хворого та ознаки захворювання. Препаратами вибору є ліки, що знімають симптоми голоду, спраги, поліурії, слабкості, втоми. Проте, практично всі рекомендовані гомеопатичні препарати є органотропними відносно до підшлункової залози [3,5].

38% всіх аналізованих препаратів складають лікарські засоби рослинного походження, інші (62%) - гомеопатичні ліки мінерального і синтетичного походження, які володіють поглибленою дією на метаболічні процеси організму порівняно з іншими препаратами [6].

Всі ліки, що рекомендовані хворим на цукровий діабет, належать до трьох класичних у гомеопатії груп:
1. конституційні засоби - Phosphoкtus, Iodum, Sulзрur та інші.
2. етіотропні препарати - Chamomilla, Ignatia, Hepar sulphuris та інші.
3. патогенетичні препарати - Secale, Uranium nitricum, Iris та інші.


Ефективність лікування гомеопатичними препаратами у значній мірі залежить від правильного та раціонального призначення ступеня розведення. Як свідчать дані літератури, при хронічних патологічних процесах рекомендовані високі потенції, у педіатричній практиці доцільніше призначати середні та високі розведення, а у геріатричній практиці необхідно звертати увагу на реактивність організму [1]. За інформацією І.В.Тираспольського [6], на рівні ендокринної системи найкраще діють високі гомеопатичні розведення – 6СН – 50СН. Таким чином, хворим на цукровий діабет найбільш доцільним є призначення високих потенцій, однак, при цьому, слід звертати увагу на специфіку організму хворого (вік, стать, фізіологічний стан та інш.).

Цукровий діабет – це синдром хронічної гіперглікемії, який розвивається в результаті абсолютної або відносної недостатності інсуліну, що виникає під впливом ендогенних або екзогенних чинників. Суть захворювання полягає у порушенні здатності організму утилізувати в органах і тканинах цукор, який надходить їз продуктами харчування, і в проникненні незасвоєної глюкози у кров і появою її у сечі. Виходячи із цього, у хворого на цукровий діабет спостерігають такі симптоми, як гіперглікемія та глюкозурія [2]. Вказані ознаки безпосередньо впливають на оптимальний вибір лікарської форми, яку можна було б запропонувати хворому на цукровий діабет. Проведений нами аналіз асортименту допоміжних речовин, які використовують для виробництва лікарських форм у гомеопатії показав, що хворим на цукровий діабет протипоказані гранули, в основі яких лежить цукрова крупка (Nonparel), одержана із молочного цукру, таблетки (де як наповнювач використовують молочний цукор, і, як склеюючий агент – розчин лактози), порошки, у яких в якості наповнювача використовують молочний цукор або лактозу. Проте, з певною мірою безпечності хворим на цукровий діабет можна вживати краплі, розчини для внутрішнього та зовнішнього застосування, мазі, супозиторії, розчини для ін‘єкцій, які широко представлені на вітчизняному ринку гомеопатичних препаратів.

Таким чином, враховуючи специфіку гомеопатичного методу лікування, слід відзначити, що позитивний ефект дії гомеопатичних препаратів при цукровому діабеті полягає у покращенні загального стану хворих, підвищенні процесів саморегуляції організму, корекції нейроендокринного фону організму, усуненні симптомів основного захворювання та запобіганні розвитку рецидивів та ускладнень.

ЛІТЕРАТУРА:

1. Александров А.Ф., Вавилова Н.М., Корсакова Л.С. // Гомеопатия: докл. 1-й научно-практ. конференции по проблемам гомеопатии. - Ростов-н/Д, 1991. - С.23-44.
2. Маколкин В.И., Овчаренко С.И., Семенков Н.Н. Внутренние болезни. – М.: Медицина, 1992. – т.II.
3. Песонина С.П., Сопина Э.Д., Васильев Ю.В. Избранные вопросы гомеопатической эндокринологии. – СПб.: ГиФ, 1997.
4. Попова Т.Д., Зеликман Т.Я. Гомеопатическая терапия. – К.: Здоров‘я, 1990.
5. Симеонова Н.К. Домашний гомеопатический лечебник. – К.: ООО Авди, 2000.
6. Тираспольский И.В. // Гомеопатический вестник. – М.: Ирма, 1997. - С.10-17.

Особливості використання гомеопатичних препаратів хворими на цукровий діабет. О.В. Кашеба, О.І. Лопатинська (Львів, Україна)
Останнім часом зазначено зріст інтересу до нетрадиційних методів терапії захворювань, особливо, до гомеопатії. Тривалий досвід переважно свідчить про той факт, що цей метод здебільшого вживають у лікуванні хронічних уражень, одним з яких є діабет. Нами виконано аналіз гомеопатичних ліків, що використовують щодо профілактики ті лікування діабета і його ускладнень. Проведені дослідження гомеопатичних розведень і розроблені раціональні критерії вибору ліків для лікування діабета і його ускладнень, що базуються на фактах.

Особенности использования гомеопатических препаратов больными сахарным диабетом. О.В. Кашеба, О.И. Лопатинская (Львов, Украина)
В последнее время отмечен рост интереса к нетрадиционным методам лечения болезней, особенно, к гомеопатии. Длительный опыт свидетельствует о том, что данный метод лечения обычно используют для лечения хронических заболеваний, одним из которых является диабет. Нами проанализированы гомеопатические средства, которые используют для профилактики и лечения диабета и его осложнений. Проведены исследования гомеопатических разведений и разработаны рациональные критерии выбора препаратов для лечения диабета и его осложнений, основанные на фактическом материале.

1
 

Украинский гомеопатический ежегодник: Особенности использования гомеопатических препаратов больными сахарным диабетом.
Гомеопатические книги и книги по гомеопатии.© 2003-2024Рейтинг Mail.ru
Каталог@Mail.ru - каталог ресурсов интернет


Яндекс цитирования
Украина онлайн
УКРМЕД - Каталог Медичних Сайтiв в Українi Meddesk.ru - медицинская доска объявлений. Обмен ссылками.