@@11@@
Гомеопатия
Одесские крупинки или globuli по-одесски.

У нас целый мир гомеопатии. Лечение гомеопатией в Одессе, ул. Тираспольская, 13 Центральная Одесская гомеопатическая аптека (аптека №5 ОАО "Фармация"). У нас Вы найдете все гомеопатические препараты. Узнаете о классической гомеопатии и все о последних форумах и семинарах по гомеопатии.

~~~ 28-29.I.22 - XXXII ЕЖЕГОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ ГОМЕОПАТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ (МОСКВА, РФ) ~~~ 01.II.22 - ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ МЕЖРЕГИОНAЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ НМГООО (ОДЕССА, УКРАИНА) ~~~ 07-10.IV.22 - МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС "МИР В ГОМЕОПАТИЧЕСКОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ" (РИГА, ЛАТВИЯ) ~~~ 08-10.IV.22 - ГОМЕОПАТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ (ОНТАРИО, КАНАДА) ~~~ 08-10.IV.22 - ГОМЕОПАТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ (НЕЛЬСОН, НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ) ~~~ 07-10.IХ.22 - 75-Й МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС LMHI (СТАМБУЛ, ТУРЦИЯ) ~~~

Поиск:
Гомеопатия - это... Карта сайта Написать письмо врачам Написать письмо в аптеку Правила записи на консультации врачей
Публикации по гомеопатии Периодические профессиональные издания
Международные новости Семинары, конференции, форумы Одесские Гомеопатические Конгрессы
И снова о фаршированной рыбе Объявления для гомеопатов События, даты, поздравления и комментарии Книги и журналы для гомеопатов Новые издания по гомеопатии
Одесское гомеопатическое общество Анкеты консультантов и лекторов Общества
Одесская гомеопатическая аптека История аптеки Номенклатура динамизированных средств Монокомпонентные средства Многокомпонентные динамизированные средства Изготовление гомеопатических лекарств
История гомеопатии в регионе Materia medica Гомеопатия для чайников Вопрос - ответ Дружественные сайты
ДОДАТКОВI МОЖЛИВОСТI ЛIКУВАННЯ
ГОСТРИХ ГАСТРОЕНТЕРИТIВ У ДIТЕЙ

С.О. Крамарьов, О.В. Корбут, О.А. Дмитриєва, *О.М. Євтушенко
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця
*Міська дитяча клінічна лікарня №2 м. Києва
м. Київ, Україна

Additional treatment options for acute gastroenteritis in children. S.O. Kramaryov, O.V. Corbut, O.A. Dmitrieva, O.M. Yevtushenko (Kyiv, Ukraine)

The paper provides a brief review of the causes of the development of acute viral diarrhea in young children and analysis of the clinical manifestations and laboratory data in these patients. The use of Natrium chlorate Schussler Salt No. 8 DHU is the possibility of an effective pathogenetic treatment of acute viral diarrhea in young children.

Ключевые слова: гастроэнтериты у детей, соль Шюсслера, эффективное лечение
Ключовi слова: гастроентерити у дiтей, сiль Шюслера, ефективне лiкування
Keywords: gastroenteritis in children, Schussler Salt, effective treatment
В світі щорічно реєструють близько 1,7 мільярда випадків діарейних захворювань у дітей, від яких помирає 525 тисяч дітей у віці молодше п'яти років життя. Це означає, що що-дня у світі від діареї помирає 5 000 дітей. В 2017 році в Україні реєстровано 113196 випадків гострих гастроентеритів (ГГЕ), що на 16,8% перевищує показники попереднього року і ста-новить 227,6 випадків на 100 тис. населення В структурі ГГЕ в Україні переважають ротаві-русна інфекція, сальмонельоз, шигельоз [1,2].
У дітей з ГГЕ не слід переривати грудне годуванння, безлактозні суміши рекоменду-ють застосовувати лише у дітей перших 5 років життя; слід як найшвидше відновлювати хар-чування після регідратаційної терапії; неможна застосовувати напої з високим вмістом цукру.
Основним стартовим напрямком лікування дітей з діареєю, незалежно від етіології за-хворювання, є регідратація. Оральна регідратація - ефективний метод терапії всіх пацієнтів з ГГЕ. Згідно сучасних рекомендацій, що наданi ESPGHAN (2014), оральну регідратацію слiд проводити низькоосмолярними розчинами (50/60 ммоль/л натрію). Ранній початок оральної регідратації зменшує необхідність проведення внутрішньовенної інфузійної терапії, навіть якщо її проведення неможливе, рідину вводять за допомогою назогастрального зонду.
Щодо призначення додаткових методів терапії при лікуванні ГГЕ у дітей, то на сього-дні доведено, що смектит може бути ефективним при його застосуванні у дітей, як разом із пробіотиками, що в своєму складі містять Lactobacillus GG або Saccharomyces boulardii, так і самостійно. Антисекреторний препарат рацекадотрил може бути застосований в терапії ГГЕ у дітей; він зменшує секрецію слизової оболонки кишечника та збільшує абсорбцію в ньому.
Антибактериальну терапію рекомендовано при бактеріальному гастроентериті, що викликаний Shigella spp., Campylobacter spp., Salmonella enterica, дітям з водянистою діареєю антибактеріальну терапію не приазначають, якщо немає епідеміологічних даних про можливу холерну інфекцію. Також призначення антибіотиків при ГГЕ рекомендовано дітям у віці до 3 місяців життя; дітям з імунодефіцитними станами та тим, що отримують імуносупресивну терапію або тривалу терапію кортикостероїдами; дітям з гемолітичними анеміями, гемогло-бінопатіями, аспленією, хронічними захворюваннями кишечнику, онко- та гематологічними захворюваннями; дітям, які нещодавно подорожували за кордон і мають температуру тіла ?38,5 °C та/або ознаки сепсису або гемоколіт [3,4].
Не дивлячись на те, що в світі існують ефективні, доведені методами доказової меди-цини рекомендації по терапії ГГЕ у дітей, пошук нових, безпечних методів лікування продо-вжується. В клініці дитячих інфекційних хвороб при НМУ імені О.О. Богомольця було прове-дено клінічне спостереження по вивченню ефективності та переносимості харчової добавки «Сіль Шюсслера №8 Натріум хлоратум D6 250 мг» (виробник Deutsche Homoeopathie-Union DHU-Arzneimittel GmbH & Co. KG). Дане випробування виконували у відповідності до вимог чинного законодавства України.
У дослідження приймали участь 43 дитини віком від 3 місяців до 18 років. Всі пацієн-ти відповідали критеріям протоколу дослідження.
Критерії включення дитини в дослідження: 1.Критерієм включення пацієнта до 1 чи 2 груп є встановлений діагноз ГКІ. 2. Письмова згода батьків або опікунів дитини, або дитини у віці старше 15 років на участь у випробуваннях.
Критерії не включення дитини в дослідження:
1. Відмова батьків або опікунів на участь дитини в випробуванні.
2. Участь у будь-якому іншому клінічному випробуванні.
Умови виключення пацієнта з долсідження:
- індивідуальна непереносимість досліджуваного препарату;
- виникнення в періоді випробування тяжких та/або несподіваних побічних явищ;
- значне погіршення загального стану пацієнта в період випробування;
- відмова пацієнта або його батьків, на будь-якому етапі, від участі у випробування.
Діти, що приймали участь у дослідженні, були розподілені на 2 групи:
- перша група включала 23 дитини з ГГЕ, яким на тлі базисної терапії (Протокол діаг-ностики та лікування інфекційних хвороб у дітей, Наказ МОЗ від 09.07.2004 р. № 354) ГКІ була призначена харчова добавка «Сіль Шюсслера №8 Натріум хлоратум D6 250 мг»;
- до складу другої групи увійшли 20 дітей, що відповідали за віком і статтю до дітей з ГГЕ основної групи, і отримували базисну терапію згідно існуючого протоколу з діагностики та лікування в Україні.
Кожному суб’єкту дослідження надавали порядковий номер, що відповідав послідов-ності залучення даного пацієнта до дослідження. Порядковий номер заносили до Індивіду-альної реєстраційної форми хворого. Порядкові номери для хворих з ГГЕ розпочинали з №1. Діти, методом випадкових чисел, були розподілені між 1та 2 групами. Батькам пацієнтів та пацієнтам у віці старше 15 років, що брали участь у дослідженні, були пояснені умови про-ведення дослідження, вони були ознайомлені з листом Інформації для пацієнта і, після цього, вони надавали письмову згоду на участь у випробуванні.
Всі дані обстеження пацієнтів вносили до Індивідуальної реєстраційної форми хворого та в карту стаціонарного хворого. Дані, що визначали як критерії ефективності та переноси-мості, оцінювали та статистично опрацьовували.
Спосіб застосування та дози
Діти віком від 12 років та дорослі 1 таблетка 6 разів на добу
Діти віком від 6 до 11 років 1 таблетка 4 рази на добу
Діти віком від 1 року до 5 років 1 таблетка 3 рази на добу*
Діти віком до 1 року 1 таблетка 2 рази на добу *
* Дітям віком до 5 років рекомендовали розчиняти таблетку в 1 чайній ложці води. Таблетку приймали за 30 хвилин до або після їди, даючи їй повільно розчинитися в роті.
В таблиці 1 наведені дані про розподіл дітей за етіологією кишкових інфекцій (за ре-зультатами лабораторного дослідження випорожнень).
Таблиця 1
Розподіл дітей за етіологією ГГЕ
Динаміка оцінки скарг хворих основної та контрольної груп, виразність симптомів ін-токсикації та рівень температури тіла, оцінку випорожнень проводили на 1,2,5 днi лікування.
В таблиці 2 наданно оцінку клінічних симптомів в балах за вербальною шкалою у ді-тей основної та контрольної груп на 1, 2 ,5 добу лікування.
Таблиця 2. Оцінка ступеню виразності основних клінічних симптомів ГГЕ у дітей під час лікування
Примітки:
*- достовірна різниця з показником контрольної групи за методом оцінки різниці між часто-тами появи ознаки в окремих серіях спостережень (p<0,05);
#- достовірний вплив методу терапії на динаміку симптому за двофакторним дисперсійним аналізом (p<0,05).
Як видно з таблиці 2, в перший день лікування симптоми загального нездужання (зни-ження апетиту, головний біль, млявість) мали місце у всіх хворих основної та контрольної груп. У 35 дітей обох груп симптоми інтоксикації були виражені помірно, у 8 хворих відмі-чена значна їх виразність. На 2-й день лікування у 9 хворих основної та у 6 хворих контроль-ної груп дані симптоми не визначали. У 5 дітей обох груп ці симптоми були значно виражені, у 23 дітей їх виразність була помірною. До 5-го дня лікування всі пацієнти обох груп почува-ли себе задовільно.
Підвищення температури тіла в першу добу мало місце у 100 % досліджуваних хво-рих, у переважної кількості вона була в межах 37-38оС, у 13 дітей обох груп вона була вище за 38оС. На 2-й день спостереження у 11 дітей температура тіла була нормальною (7 – осно-вна група, 4 – контрольна група). Через 5 днів від моменту госпіталізації у всіх пацієнтів тем-пература була в межах 36-37оС. При клінічному обстеженні враховували такий симптом, як біль в животі. В 1-й день спостереження даний симптом був помірно виражений у 31 хворого обох груп. На 2-й день з початку лікування в основній групі дітей болю у животі не було вже у 6 хворих, був виражений помірно – у 15 хворих. Тоді як в контрольній групі дітей цей сим-птом був відсутній лише у 2 дітей, у 15 - був виражений помірно. На 5-й день біль в животі не визначали в жодного з пацієнтiв.
Крім симптомів загальної інтоксикації, у всіх досліджуваних дітей оцінювали в дина-міці місцеві симптоми ураження шлунково-кишкового тракту. Були оцінені випорожнення: їх кратність, консистенція, а також наявність патологічних домішок у вигляді слизу та крові.
Кратність випорожнень в гострому періоді захворювання у всіх дітей була збільшена. У 13 хворих обох груп вона становила до 5 разів на добу, у 30 хворих – більше 5 разів. На 2-й день лікування в основній групі у 6 пацієнтів частота випорожнень становила 1-2 рази на добу, у 3 хворих - 5 і більше разів. На 5-й день лікування у 18 хворих основної групи випо-рожнення були 1-2 рази на добу, у 4 пацієнтів цієї групи - до 5 разів на добу. В контрольній групі лише у 10 дітей частота випорожнень становила 1-2 рази на добу, у інших пацієнтів во-на була більшою (р<0,05).
У всіх дітей, що перебували під наглядом, в перший день лікування відмічали пору-шення консистенції випорожнень. У переважної більшості (34 хворих обох груп) вони мали рідкий характер. В динаміці захворювання випорожнення поступово нормалізувалися. Через 2 дні від початку лікування в основній групі у 5 дітей випорожнення були ще рідкими, у 3 ді-тей вони мали оформлений характер. В контрольній групі рідкі випорожнення були у 5 хво-рих, оформлені – у 2. На 5 день лікування у 18 хворих основної групи випорожнення були оформлені, тоді як в контрольній групі дітей лише у 12 хворих нормалізувалась консистенція випорожнень (р<0,05).
Із патологічних домішок у більшості хворих мав місце слиз у випорожненнях, в різній кількості. Домішки крові у вигляді прожилок мали місце тільки у 5 хворих обох груп. В ди-наміці захворювання патологічні домішки у випорожненнях поступово зникали. В кінці ліку-вання домішки крові не визначали в жодного хворого, слиз в невеликій кількості мав місце тільки у 10 дітей (5- основна група, 5 - контрольна група).
Всім досліджуваним проводили лабораторне обстеження: загальний аналіз крові, зага-льний аналіз сечі, копрологічне дослідження калу, бактеріологічне дослідження випорож-нень, визначення антигену ротавіруса у випорожненнях. Лабораторне обстеження проводили двічі: на початку і в кінці лікування.
Аналіз показників загального аналізу крові виявив порушення, що характерні для гос-трого періоду ГГЕ – кількість еритроцитів та рівень гемоглобіну майже не відрізнялись від фізіологічної норми. Загальна кількість лейкоцитів у переважної кількості хворих була не змінена, у деяких пацієнтів в лейкоцитарній формулі крові відмічали збільшення кількості нейтрофілів, ШЗЕ була нормальною. При обстеженні в динаміці у всіх дітей показники крові нормалізувалися. Показники загального аналізу сечі у всіх дітей були нормальними. При аналізі копрологічного дослідження калу були виявлені ознаки ураження тонкого або/та товс-того кишечника. При контрольному обстеженні після лікування дітей, у яких при обстеженні випорожнень були виділені патогенні мікроорганізми, була відмічена повна санація у 100 % хворих.
Динаміка змін в клінічній картині захворювання у дітей контрольної та основної груп ві-дображена в таблиці 3.
Порівняння тривалості основних клінічних симптомів у дітей основної та контрольної груп (Таблиця 3) показало, що існує тенденція до більш швидкої нормалізації температури тіла, зникнення нудоти, блювання та болю в животі та патологічних домішок у випорожнен-нях у дітей, що приймали Сіль Шюсслера №8 Натріум хлоратум D6 250 мг. Також достовір-но у більшої кількості дітей основної групи відмічали нормалізацію частоти випорожнень в перші 3 доби від початку лікування (p<0,05).
Аналіз отриманих результатів показав, що різниця між таким клінічним показником ефективності, як нормалізація консистенції випорожнень, була достовірною між основною та контрольною групами (p< 0,05). Це дає підставу стверджувати, що призначення «Сіль Шюсслера №8 Натріум хлоратум D6 250 мг» пришвидшує нормалізацію консистенції випо-рожнень при діареях у дітей інфекційної природи.
Таблиця 3. Тривалість клінічних симптомів ГГЕ у дітей під час лікування
Примітки:
*- достовірна різниця з показником контрольної групи за методом оцінки різниці між часто-тами появи ознаки в окремих серіях спостережень (p<0,05).
В таблиці 4 наведені результати оцінки ступеню ефективності лікування із застосуван-ням «Сіль Шюсслера №8 Натріум хлоратум D6 250 мг» в терапії ГГЕ.
Таблиця 4. Оцінка ступеню ефективності «Сіль Шюсслера №8 Натріум хлоратум D6 250 мг»
Як видно з таблиці 4, високу ефективність «Сіль Шюсслера №8 Натріум хлоратум D6 250 мг» відмічено у 83,0 % хворих, у 17,0 % ефективність препарату була помірною.
Результати оцінки переносимості препарату наведені в таблиці 5.
Таблиця 5. Оцінка переносимості «Сіль Шюсслера №8 Натріум хлоратум D6»
Отримані результати свідчать про добру переносимість Солі Шюсслера №8 Натріум хлоратум D6 250 мг.
Висновки.
1. Застосування «Сіль Шюсслера №8 Натріум хлоратум D6 250 мг» в комплексній терапії ГГЕ у дітей скорочує тривалість діареї. При включенні «Сіль Шюсслера №8 Натріум хло-ратум D6 250 мг» до комплексної терапії ГГЕ у дітей зменшується частота випорожнень, більш швидко нормалізується їх консистенція.
2. «Сіль Шюсслера №8 Натріум хлоратум D6 250 мг» переноситься добре. За час спостере-ження не було виявлено побічних ефектів.

БИБЛИОГРАФИЯ:
1. http://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/diarrhoeal-disease
2. https://phc.org.ua/pages/diseases/other_social_diseases/infectious-morbidity-of-the-population-of-ukraine
3. Guarino A., Ashkenazi Sh., Gendrel D., Vecchio A.L., Shamir R., Szajewska H. European Society for Paediatric Gastroenterology, Hepatology, and Nutrition/European Society for Paediatric Infectious Diseases Evidence-based Guidelines for the Management of Acute Gastroenteritis in Children in Europe: update 2014 // Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition. 2014. Vol. 59.-N1. Р. 132–152.
4. Shane A.L. Infectious Diseases Society of America Clinical Practice Guidelines for the Diagnosis and Management of Infectious Diarrhea / A.L. Shane, R.K. Mody, J.A. Crump et al. // Clinical Infectious Diseases. - 2017. – Vol. 65(12). – P. 1963-1973.

Дополнительные возможности лечения острых гастроэнтеритов у детей. С.А. Крамарёв, О.В. Корбут, Е.А. Дмитриева, О.М. Евтушенко (Киев, Украина)
В статье представлен краткий обзор причин развития острых вирусных диарей у детей млад-шего возраста и анализ клинических проявлений и лабораторных данных у таких пациентов. Примене-ние Natrum chloratum соли Шюсслера №8 DHU – это возможность эффективного патогенетического лечения вирусных диарей у детей младшего возраста.

Додаткові можливості лікування гострих гастроентеритів у дітей. С.О. Крамарьов, О.В. Корбут, О.А. Дмітрієва, О.М. Євтушенко (Київ, Україна)
У статті подано короткий огляд причин розвитку гострих вірусних діарей у дітей молодшого віку і аналіз клінічних проявів і лабораторних даних у цих пацієнтів. Застосування натріум хлоратум Солі Шюслера №8 DHU - це можливість ефективного патогенетичного лікування гострих вірусних діа-рей у дітей молодшого віку.

Информация об авторе. Сергiй Олександрович Крамарьов - д.м.н, професор, зав. кафедрою дитячих інфекційних хвороб НМУ ім. О. Богомольця, Заслужений лікар України, експерт ВАКУ, член багатьох комiсiй МОЗУ, член ред.колегiй 6 медичних часописiв. Оксана Вiкторовна Корбут – кандидат медичних наук, доцент кафедри дитячих інфек-ційних хвороб НМУ ім. О. Богомольця. Олена Анатолiївна Дмитриєва, кандидат медичних наук, асистент кафедри дитячих інфекційних хвороб НМУ ім. О. Богомольця. Лiкар О.М. Євтушенко - ординатор кафедри дитячих інфекційних хвороб НМУ ім. О. Богомольця. E-mail: skramarev@ukr.net
 

Медицинский портал о гомеопатии и гомеопатах, в Одессе и мире. Прочтете все про лечение гомеопатией! Найдете центр гомеопатии. Гомеопатия аптека и гомеопатия форум. Гомеопатия в Украине© 2003-2022ђҐ©вЁ­Ј@Mail.ru
Украина онлайн
УКРМЕД - Каталог Медичних Сайтiв в Українi Meddesk.ru - медицинская доска объявлений. Обмен ссылками.