@@11@@
  Гомеопатия
Одесские крупинки или globuli по-одесски.

Украинский гомеопатический ежегодник: Эхинацея в лечении пациентов с лимфаденопатиями

~~~ 19-21.IV.24 - ЕЖЕГОДНАЯ JAHC - 2024 (РЕСТОН, США) ~~~ 25-28.IV.24 - ВЕСЕННИЕ РАБОЧИЕ ВСТРЕЧИ ЕСН (БЕРГАМО, ИТАЛИЯ) ~~~ 07.V.24 - МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ЗАСЕДАНИЕ НМГООО (ОДЕССА, УКРАИНА) ~~~ 09-11.V.24 - 172-Й КОНГРЕСС ГОМЕОПАТОВ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ (ЛИНДАУ, ГЕРМАНИЯ) ~~~ 24-25.V.24 - 63-Й КОНГРЕСС ГОМЕОПАТОВ FNSMHF С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ (ЛИЛЛЬ, ФРАНЦИЯ) ~~~ 07-08.VI.24 - XI МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС CEDH (БРЮССЕЛЬ, БЕЛЬГИЯ) ~~~ 05-06.VIII.24 - МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ICHH (АМСТЕРДАМ, НИДЕРЛАНДЫ) ~~~ 20-22.IX.24 - СОВМЕСТНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ГОМЕОПАТОВ, С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ (ТЕМПЕ, США) ~~~ 30.IX-04.Х.24 - КОНГРЕСС MMPP-2024 (БАД-ШТАФФЕЛЬШТАЙН, ГЕРМАНИЯ) ~~~ 02-05.Х.24 - 77-Й КОНГРЕСС LMHI (СЕВИЛЬЯ, ИСПАНИЯ) ~~~ 21-23.XI.24 - ICE-2024 (КЕТЕН, ГЕРМАНИЯ) ~~~ 21-24.XI.24 - 100-Й КОНГРЕСС ФАКУЛЬТЕТА ГОМЕОПАТИИ СОЕДИНЕННОГО КОРОЛЕВСТВА (ЭДИНБУРГ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯАНИЯ) ~~~

Поиск:
Гомеопатия - это... Карта сайта Написать письмо врачам Написать письмо в аптеку Правила записи на консультации врачей
Публикации по гомеопатии Периодические профессиональные издания
Международные новости Семинары, конференции, форумы Одесские Гомеопатические Конгрессы
И снова о фаршированной рыбе Объявления для гомеопатов События, даты, поздравления и комментарии Книги и журналы для гомеопатов Новые издания по гомеопатии
Одесское гомеопатическое общество Анкеты консультантов и лекторов Общества
Одесская гомеопатическая аптека История аптеки Номенклатура динамизированных средств Монокомпонентные средства Многокомпонентные динамизированные средства Изготовление гомеопатических лекарств
История гомеопатии в регионе Materia medica Гомеопатия для чайников Вопрос - ответ Дружественные сайты
ЕХІНАЦЕЯ В ЛІКУВАННІ ОСІБ З ЛІМФАДЕНОПАТІЯМИ

В.П. Лисенюк, М.І. Наумова, О. М. Приступюк
Україна, м. Київ

Application of Echinacea of patients with Iimphadenopathy V. Lysenyuk, M. Naumova, O. Prystupyuk Kyiv, Ukraine
The childrens with chronic respiratoric diseases and lymphadenopathy is treated by Echinacea C12-C6. In consequence of this treatment the state of patients improvents. The seasonal recidives of respiratoric diseases is disapearant.

Проблема лікування дітей та підлітків із запальними процесами верхніх дихальних шляхів є досить актуальною. Значний приріст випадків респіраторних захворювань спостерігається в регіонах, потерпілих внаслідок аварії на ЧАЕС [1]. Загальний рівень захворюваності дітей, які підпали під вплив іонізуючого опромінення, на 96 % більший від тих, що живуть в інших регіонах [2]. Поняття "чистий регіон" та "нешкідливий вплив іонізуючого опромінення" є досить розмитими і непевними [3].
Діти та підлітки, яких лікували ехінацеєю, належали до диспансерної групи тривало та часто хворіючих. Об'єднували їх часті захворювання верхніх дихальних шляхів, стійке підвищення температури тіла в межах субфебрильних показників і тривале попереднє лікування з використанням широкого кола засобів академічної медицини та методів, які відносять до нетрадиційних!. При огляді у всіх пацієнтів було утрудненим носове дихання, гіпертрофія тканини лімфоїдного кільця глотки, збільшення в розмірах доступних пальпації лімфатичних залоз. Характерною ознакою було превалювання ваготонії з брадикардією, сухістю шкіри, подовженням інтервалів R-R на ЕКГ.
Дітей також турбувала підвищена втомлюваність, надмірна роздратованість, погіршення пам'яті, нестійкий сон.
В загальному аналізі крові виявлявся лімфоцитоз. При вивченні субпопуляції лімфоцитів кількість великих грануловмістких лімфоцитів (ВГЛ) була зменшеною. Хоча саме з ними пов'язують природну кілерну активність.
Призначаючи ехінацею, ми виходили з того, що вена у великих дозах здатна викликати "грипоподібні" реакції з підвищенням температури тіла на 0,5-1 °С та лімфоцитоз [4]. Призначали Echinacea починаючи з С12 (незважаючи на те, що більшість з них використовувала попередньо препарати ехінацеї), у вигляді розчину по 3-5 крапель під язик на кусочку цукру чи хліба через ЗО хвилин після сніданку щоденно. Все інше лікування відміняли. Реакції загострення полягали в посиленні виділень з носа, у незначної кількості пацієнтів - легких катаральних проявів. Тривалість використання препарату обумовлювалась регресом клінічних проявів захворювання.
Зримим проявом клінічного ефекту лікування було збільшення фізичної активності пацієнтів, зменшення втоми в кінці дня, поліпшення сну. В подальшому стійко нормалізовувалась температура тіла. Далі ехінацею призначали в розведенні Сб. У цій дозі прийом продовжено постійно. Найбільш стійкими до лікувального впливу ехінацеї були збільшені лімфатичні залози. їх зменшення досягалось за тривалості лікування 12-18 місяців. Поряд з регресом клінічних проявів захворювання спостерігали динаміку в мазках периферичної крові, яку розцінювали як позитивну: зменшення кількості лімфоцитів до меж вікової норми, а також зростання ВГЛ. У випадках, коли лімфатичні залози продовжували залишатись збільшеними, особливо при підвищенній щільності їх, лікуваня ехінацеєю поєднували з туєю [5] в аналогічних розведеннях та методиці застосування.
У випадках, коли лімфаденопатія збігалась зі збільшеною в розмірах, нерівномірною паль-паторно щитовидною залозою, додатково призначали двойодисту ртуть. Потреба в поєднаному лікуванні ехінацеєю та туєю виникає переважно у пацієнтів молодого та зрілого віку.
З метою попереджень сезонних загострень респіраторних захворювань та відповідної реакції лімфатичної системи, призначали ехінацею з туєю восени та напровесні впродовж 60 днів. За реакції щитовидної залози лікування розширюється включенням скрофулярії.
Виходячи із наших спостережень, тривалість лікування пацієнтів з лімфаденопатіями та частими респіраторними захворюваннями визначається клінічним станом пацієнта, регресом лім-фоцитозу у периферичній крові, зростанням вмісту ВГЛ серед популяції лімфоцитів. Необхідність попереджувальних лікувальних курсів в період сезонних загострень також очевидна.
Особам зрілого віку, а особливо жінкам зі збільшеною щитовидною залозою, наявними ущільненнями в молочних залозах та матці доречно поєднання ехінацеї з туєю та скрофулярією з тривалістю лікування до досягнення стійкого клінічного ефекту.

ЛІТЕРАТУРА:
1. Лук'янова О.М // Діагностика та лікування. - 1996. - № 2. - С. 6-10.
2. Авраменко О.І., Сиваченко Т.П. Стан здоров'я населення після аварії на Чорнобильській АЕС (за даними Київської області) // Лікарська справа. - 1993. - № 7. - с 6-10.
3. Гофман Дж. Чернобыльская авария: радиационные последствия для настоящего и будущего поколений / Пер. с англ. - Мн.: Высш.школа, 1994. - 574 с.
4. Bauer R., Wagner H. Echinacea. Wissenschaftliche Verlaggselschaft mbH Stuttgart, 1990. - 181 S.
5. Гомеопатическая терапия / Попова Т.Д., Зеликман Т.Я. - К.: Здоровья, 1990. - 240 с.

Эхинацея в лечении пациентов с лимфаденопатиями В.П Лысенюк, М.И. Наумова, А.М. Приступюк (Киев, Украина)
Для лечения детей с хроническими воспалительными заболеваниями верхних дыхательных путей и лимфаденопатией использована эхинацея С12-С6. Лечение способствует нормализации состояния пациентов и профилактике сезонных обострений респираторных заболеваний.

 

Украинский гомеопатический ежегодник: Эхинацея в лечении пациентов с лимфаденопатиями
Гомеопатические книги и книги по гомеопатии.© 2003-2024Рейтинг Mail.ru
Каталог@Mail.ru - каталог ресурсов интернет


Яндекс цитирования
Украина онлайн
УКРМЕД - Каталог Медичних Сайтiв в Українi Meddesk.ru - медицинская доска объявлений. Обмен ссылками.