@@11@@
Гомеопатия
Одесские крупинки или globuli по-одесски.

Украинский гомеопатический ежегодник: Авраменко. Можливості гомеопатії в покращанні здоров'я дітей в дитячих дошкільних установах

~~~ 28-29.I.22 - XXXII ЕЖЕГОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ ГОМЕОПАТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ (МОСКВА, РФ) ~~~ 01.II.22 - ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ МЕЖРЕГИОНAЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ НМГООО (ОДЕССА, УКРАИНА) ~~~ 07-10.IV.22 - МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС "МИР В ГОМЕОПАТИЧЕСКОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ" (РИГА, ЛАТВИЯ) ~~~ 08-10.IV.22 - ГОМЕОПАТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ (ОНТАРИО, КАНАДА) ~~~ 08-10.IV.22 - ГОМЕОПАТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ (НЕЛЬСОН, НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ) ~~~ 07-10.IХ.22 - 75-Й МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС LMHI (СТАМБУЛ, ТУРЦИЯ) ~~~

Поиск:
Гомеопатия - это... Карта сайта Написать письмо врачам Написать письмо в аптеку Правила записи на консультации врачей
Публикации по гомеопатии Периодические профессиональные издания
Международные новости Семинары, конференции, форумы Одесские Гомеопатические Конгрессы
И снова о фаршированной рыбе Объявления для гомеопатов События, даты, поздравления и комментарии Книги и журналы для гомеопатов Новые издания по гомеопатии
Одесское гомеопатическое общество Анкеты консультантов и лекторов Общества
Одесская гомеопатическая аптека История аптеки Номенклатура динамизированных средств Монокомпонентные средства Многокомпонентные динамизированные средства Изготовление гомеопатических лекарств
История гомеопатии в регионе Materia medica Гомеопатия для чайников Вопрос - ответ Дружественные сайты
МОЖЛИВОСТІ ГОМЕОПАТІЇ В ПОКРАЩАННІ ЗДОРОВ'Я ДІТЕЙ В ДИТЯЧИХ ДОШКІЛЬНИХ УСТАНОВАХ

А.Попов, О.Селіна, Т.Авраменко
Україна, м.Київ

Possibilities of Homoeopathy in Improvement of Children Health in Children's Preschool Institutions. A.V. Popov, O.A. Selina, T.G. Avramenko (Kyiv, Ukraine)
Children health is a question of state importance and the national programme "Children of Ukraine" approved by the President of Ukraine. The children morbidity rate is growing in geometrical progression and depends on social, biological, hereditary, ecological and many other factors. ТЫ prevalence is observed in diseases of the respiratory organs, nervous system, gastrointestinal tract with formation of chronic pathology and severe complications. One of the preventive method may be a programme of homoeopathic prophylaxis and health correction of children on the level of preschool children 's institutions/ The authors worked out the programme "A path to health" which had been introduced into a number of such institutions and gave marked positive results.

Здоров'я дітей в Україні є питанням загальнодержавним. Про це свідчить національна програма "Діти України", затверджена указом Президента України від 18.01.96 (№63\96), яка приділяє цьому питанню особливу увагу. На превеликий жаль стан здоров'я дітей в Україні не можна розцінювати як задовільний. Це можно побачити, якщо проанализувати один з найважливіших критеріїв оцінки - дитячу захворюваність. Частота дитячих хвороб не тільки не зменшилась за останні десятиріччя, а навпаки, має тенденцію до збільшення. На перший погляд, показник загальної дітячої захворюваності у віці до 14 років зменшився (у розрахунку на 1000 дітей): в 1991 р. - 872,6; в 1996 р. - 787,5 (дані МОЗ України, НАН і ДКС України), що пов'язано насамперед із зменшенням кількості первинних звернень батьків до лікувально-профілактичних закладів. Проте, захворюваність дітей є значно більшою; це підтверджується даними соціологичного дослідження "Здоров'я 1996": 91,5 % респондентів вважають, що при легкому перебігу захворювання вони зможуть самотужк
и вилікувати дитину; ще 10 % не звертаються до медичних установ (незадоволені рівнем допомоги).
З іншого боку, формування якості здоров'я (за визначенням ВОЗ) залежить в першу чергу від соціально-економічних умов, стану навколишнього середовища, способу життя, а питома вага суто медичних аспектів складає 10-15 %. Зрозуміло, що ми не можемо чекати швидкого покращання соціально-економічних умов життя в Україні. Екологічна забрудненість залишається високою, найвищі рівні захворюваності спостерігаються серед дітей, що живуть поруч з великими підприємствами. У забруднених районах погіршення стану здоров'я дітей обумовлено формуванням хронічної патології. Головними складовими погіршення (розрахунок на 1000 дітей) є збільшення хвороб органів дихання (і бронхіальної астми) - 598,1; патології нервової системи та органів чуття-73,9; хвороб органів травлення - 41,0; що пов'язані з несприятливим екологичним впливом.
Таким чином, стан здоров'я дітей в Україні погіршується. За таких умов для покращання ситуації є потреба розробки нових, в тому числі нетрадиційних, підходів до поліпшення стану здоров'я дітей. Одним із них може бути створення програми гомеопатичної профілактики та корекції стану здоров'я дітей на рівні дошкільних закладів. Управління охорони здоров'я та медичного забезпечення дітей організованих колективів м. Києва, разом з фірмою "Попови та Ко", розробили та впровадили в життя програму "Стежинка до здоров'я" щодо організованого гомеопатичного обстеження та лікування дітей в дитячому дошкільному закладі, що передбачає наступні етапи:
1. Обстеження стану здоров'я дітей, визначення контингенту високого ризику розвитку хвороб,
розподіл на групи обстеження в залежності від фізіологичного розвитку дітей.
2. Визначення показань для проведення гомеопатичної профілактики та корекції здоров'я серед
досліджуваних груп дітей, з використанням методики Київської гомеопатичної школи. Визна
чення конституціональних дитячих типів і рівня чутливості дітей до гомеотерапії. Розробка ін
дивідуальної "дитячої аптечки".
3. Періодичний контроль стану здоров'я дітей установи.
Фінансове забезпечення проекту, враховуючи виготовлення та постачання гомеопатичних ліків, відбулося завдяки фірмі "Попови та Ко". Робота почалася з квітня 1998 р. і тривала по червень 1999 p., на базі дитячої дошкільної установи (ДДУ) №99 Дарніцького району м.Києва. Цей заклад був обраний в зв'язку з несприятливою екологічною ситуацією в районі, де розташовані Дарницький шовковий комбинат, вагоноремонтний завод, фармацевтична фабрика "Дарниця".
Консультації дітей проводились за планом два рази на тиждень при безпосередній участі медичних прцівників та вихователей ДДУ. Попредньо проводилась роз'яснювальна робота з батьками, які приходили на прийом разом з дітьми, склавши за певною формою "звіт" про стан здоров'я, психологічну характеристику, звички, спадковість своїх дітей. Доповнити "образ дитини" допомога™ дані, отримані безпосередньо від працівників ДДУ. Це дозволило ретельно зібрати анамнез життя і хвороби дитини, з'ясувати психологічний портрет та родинний анамнез.
За весь період роботи в ДДУ №99 проконсультовано 131 дитину. За період з квітня по червень 1998 р. оглянуті 53 дитини (45,3 %). З вересня 1998 р. по червень 1999 р. - 78 (55,1 %) дітей. Характеристика первинно оглянутих дітей за віком: рік народження 1991 - 28 (31,8 %), 1992 - 18 (20,4 %), 1993 - 11 (12,5 %), 1994 - 7 (7,9 %), 1995 - 21 (23,9 %) та 1996 - 3 (3,4 %). Кількість дівчат та хлопчиків відповідно була такою: 50 (56,8 %) та 38 (43,2 %). В результаті обстеження були з'ясовані фактори підвищеного ризику в обстежених групах (див. Табл.1). Табл.1.
Фактори ризикуАбсолютна і відносна кількість дітей
Загроза переривання вагітності4 (4,5%)
Гестоз другої половини вагітності7 (7,9%)
Антибіотикотерапія в 2-й половині вагітності3 (3,4%)
Резус-конфлікт1 (1,1%)
Пологи шляхом кесарського розтину 3 (3,4%)
Слабість родової діяльності 4 (4,5%)
Пологи в ягодичному передлежанні1 (1Д%)
Асфіксія в родах3 (3,4%)
Батьки у віці 35-40 років3 (3,4%)

Дані, стосовно традиційного діагнозу, були отримані з медічної картки. Таким чином, всіх оглянутих дітей можно розподілити по наступній нозологичній структурі (див. Табл.2).
Табл. 2.
Нозологічна форма (діагноз)Абсолютна і відносна кількість дітей
Аденоїдні вегетації6 (6,8%)
Хронічний тонзілліт10(11,4%)
Рецидівуючий отіт5 (5,7%)
Хронічний бронхіт3 (3,4%)
ДЖВШ5 (5,7%)
Гельмінтоз12(13,6%)
Хронічний пієлонефрит1 (1,1%)
Енурез в віці більше 5 років10(11,4%)
Неврастенія (на обліку в ПНД)3 (3,4%)
Діатез19(31,6%)

Крім того, зареєстровані окремі випадки захворювань: зоб II ступеня, поліноз, екзема, кріпторхізм, сколіоз. Всього 99 випадків захворювання у 88 дітей.
Лише ретельний аналіз наведених даних і безпосередній нагляд за пацієнтами дозволяє лі-карю-гомеопату знайти перші прояви "предпатологічного стану", порушень розвитку дитини і, таким чином, передбачити небажані наслідки, а завдяки гомеопатичному "способу мислення" профі-лактувати розвиток патології. Звертає на себе увагу група дітей, які знаходяться на діспансерному обліку у декількох спеціалістів та отримують алопатичне лікування. Наприклад, дівчина 6 років, від других пологів, на штучному годуванні, з трьох місяців ГРЗ кожні 2-3 тижні, в рік - пневмонія, з 2-х років - хронічний бронхіт, з п'яти років - хронічний пієлонефрит. В 6 років - аденоїдні вегетації ІІ-ІП ступеня, сколіоз. У дитини біле волосся, бліда, холодна та волога шкіра. Мати перехворіла на туберкульозний плевріт. Навіть такі скорочені факти дали можливість уявити, що все це "одна хвороба", яка потребує "одного лікаря і один лікарський засіб". Гомеопатичне призначення: Silicea 200 СН попередило наступне загострення, і повністю нормалізувало ана
ліз сечі.
Ще один випадок - хлопчик з чарівними очами. Хворіє без перестанку застудами, частіше всього у вигляді рінофарінгіту та отіту. Зниженої ваги, збільшені лимфатичні вузли, шкіра бліда. Дитина ледь стояла на тоненьких ніжках. Хлопчик був тепло одягнений, не бажав роздягатись. З анамнезу: енурез, запор, відсутність апетиту, неспокійний сон. Збуджується з будь-якої причини, любить музику. Може ставати агресивним. У дідуся - туберкульоз легенів. Гомеопатичне призначення: Tuberculinum 200 СН вирішило всі проблеми.
Третій випадок - маленька дівчина трьох років, з акуратною зачіскою, в чарівному вбранні. Як тільки потрапила до лікаря, попросила окремий стілець.Часто хворіє бронхітом з густими виділеннями, погано їсть, часто вередує. Засинає тільки поруч з батьками. Гомеопатичне призначення Pulsatilla 200 СН повернуло дитині нормальну поведінку та позбавило ії від застуд. Підсумкова Таблиця (№3) наводить зміну стану здоров'я дітей після проведеної гомеопатичної корекції (всього 49 дітей). Табл.З.
Нозологічна форма (діагноз)Кількість випадків та % позитивного ефекту
Аденоїдні вегетації3 (6,9 %)
Хронічний тонзілліт5(11,6%)
Рецидівуючий отіт1 (2,3 %)
Хронічний бронхіт1 (2,3 %)
ДЖВШ2 (4,7 %)
Гельмінтоз10(23,3%)
Хронічний пієлонефрит1 (2,3 %)
Енурез в віці більше 5 років3 (6,9 %)
Неврастенія (на обліку в ПНД)1 (2,3 %)
Діатез7(16,1 %)
ВСЬОГО ВИПАДКІВ49
Позитивний ефект 72,1 %
Відсутність ефекту27,9 %

ВИСНОВКИ:
1. Гомеопатія може використовуватись як вагома альтернатива існуючим засобам лікування дітей дошкільного віку (3-7 років).
2. Гомеопатія може попередити розвиток хронічної, спадково обумовленої патології на стадії іїпередклінічного існування де має безперечні переваги перед хіміофармацевтичними засобами та препаратами натурального походження в алопатичній терапії.
3. Робота лікаря-гомеопата за наведеною програмою дозволяє безпосередньо в дошкільному дитячому закладі здолати "багатопрофільну патологію" не тільки теоретично, а й з точки зору практичної терапії та профілактики.
4. Необхідно з самого дитинства формувати в людині правильне ставлення до різних методів лікування, надати можливість знайомства з альтернативою офіційного підходу, на чому може грунтуватись і майбутнє самої гомеопатії.
5. Ефективність гомеопатічного лікування за попередніми даними була досить високою. Особливо це стосується дітей з патологією органів травлення і дихання. Непогано лікуються діатези, порушення функції нервової системи, що погоджується з литературними даними та досвідом Київської гомеопатичної школи. Крім того, об'єднуючи працю лікарів-гомеопатів, батьків, педагогічного колективу, можно створити більш сприятливий психологічний клімат в дитячому дошкільному закладі.

ЛІТЕРАТУРА:
1. Андрієвич Т.Г. Реабілітація дітей з рецидивируючим бронхітом із застосуванням гомеопатії // Український гомеопатичний щорічник / За ред О.П. Іваніва. - Одеса: Чорномор'я, 1988. - т. 1. -С.152-153.
2. Боленд С. Подбор конституционального лекарства в детской практике. // Архив гомеопатии инетрадиционной медицины. - 1992. - № 2.
3. Глаз В.Г. Лечение бронохолегочных заболеваний неспецифической этиологии у детей гомеопатическими средствами. - М., 1988.
4. Здоров'я дітей та жінок в Україні. - К., 1997.
5. Попова Т.Д. Гомеопатия - метод лечения на уровне целого организма // Сборник научных работ: Киевская гомеопатическая школа. К., - 1994.
6. Рудовская В.А. Гомеопатия в педиатрии // Вестник гомеопатической медицины. - 1996. - № 1.
7. Фегель А. Гомеопатическая терапия детских болезней. - М., 1997.

Можливості гомеопатії в покращанні здоров'я дітей в дитячих дошкільних установах А.Понов, О.Селіна, Т.Авраменко (Київ, Україна)
Здоров 'я дітей є питання загальнодержавне, про що свідчить затверджена Президентом Національна програма "Діти України". Зростання дитячої захворюваності йде у геометричній прогресії, і залежить від соціально-біологічних, спадкових, екологічних те багатьох інших факторів. Переважають захворювання органів дихання, травлення, нервової системи, з формуванням хронічної патології та загрозливих ускладнень. Одним з методів профілактики може стати утворення програми гомеопатичної профілактики і корекції стану здоров я на етапі дитячих садків. Розроблена авторами подібна програма "Стежинка до здоров 'я" вже впроваджується, і дає суттєві позитивні результати.

 

Украинский гомеопатический ежегодник: Авраменко. Можливості гомеопатії в покращанні здоров'я дітей в дитячих дошкільних установах
Гомеопатические книги и книги по гомеопатии.© 2003-2022ђҐ©вЁ­Ј@Mail.ru
Украина онлайн
УКРМЕД - Каталог Медичних Сайтiв в Українi Meddesk.ru - медицинская доска объявлений. Обмен ссылками.