@@11@@
  Гомеопатия
Одесские крупинки или globuli по-одесски.

Украинский гомеопатический ежегодник: Гомеопатическое лечение нетоксического зоба

~~~ 25-28.VII.24 - ЛЕТНЯЯ ШКОЛА ГОМЕОПАТИИ (ДОСПАТ-ДАМ, БОЛГАРИЯ) ~~~ 03-04.VIII.24 - КОНФЕРЕНЦИЯ AHML С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ (ГВАЛИОР, ИНДИЯ) ~~~ 05-06.VIII.24 - МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ICHH (АМСТЕРДАМ, НИДЕРЛАНДЫ) ~~~ 06.VIII.24 - МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ЗАСЕДАНИЕ НМГООО (ОДЕССА, УКРАИНА) ~~~ 20-22.IX.24 - СОВМЕСТНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ГОМЕОПАТОВ, С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ (ТЕМПЕ, США) ~~~ 30.IX-04.Х.24 - КОНГРЕСС MMPP-2024 (БАД-ШТАФФЕЛЬШТАЙН, ГЕРМАНИЯ) ~~~ 02-05.Х.24 - 77-Й КОНГРЕСС LMHI (СЕВИЛЬЯ, ИСПАНИЯ) ~~~ 31.X-02.XI.24 - МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС ICE-2024 (КЕТЕН, ГЕРМАНИЯ) ~~~ 09-12.ХI.24 - ВСЕМИРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ GIRI & WWL & BION (ЛЮБЛЯНА, СЛОВЕНИЯ) ~~~ 21-24.XI.24 - 100-Й КОНГРЕСС ФАКУЛЬТЕТА ГОМЕОПАТИИ СОЕДИНЕННОГО КОРОЛЕВСТВА (ЭДИНБУРГ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) ~~~

Поиск:
Гомеопатия - это... Карта сайта Написать письмо врачам Написать письмо в аптеку Правила записи на консультации врачей
Публикации по гомеопатии Периодические профессиональные издания
Международные новости Семинары, конференции, форумы Одесские Гомеопатические Конгрессы
И снова о фаршированной рыбе Объявления для гомеопатов События, даты, поздравления и комментарии Книги и журналы для гомеопатов Новые издания по гомеопатии
Одесское гомеопатическое общество Анкеты консультантов и лекторов Общества
Одесская гомеопатическая аптека История аптеки Номенклатура динамизированных средств Монокомпонентные средства Многокомпонентные динамизированные средства Изготовление гомеопатических лекарств
История гомеопатии в регионе Materia medica Гомеопатия для чайников Вопрос - ответ Дружественные сайты
ГОМЕОПАТИЧНЕ ЛІКУВАННЯ НЕТОКСИЧНОГО ЗОБУ

О.М. Приступюк, М.І. Наумова
Україна, м. Київ

Homeopathic treatment of nontoxic goiter О. Prystupyuk, M. Naumova Ukraine, Kyiv
The incidence of goiter of children and juvenile struma is treated by Selenium. Treatment of nontoxic goiter of adults patients is used by Thyreoidinum. Changes of autoimmune thyroiditis is treated by Echinacea and Thuja.

Збільшення в розмірах щитовидної залози (зоб) є досить поширеною патологією. Основ¬ною причиною виникнення зобу розглядається йододефіцит. Але навіть за умов достатнього над¬ходження йоду до організму людини збільшення щитовидної залози може спостерігатись у 5 % населення [1]. Особливої гостроти проблема зобу набула на наших теренах після катастрофи на Чорнобильській АЕС, тим більше, що найбільш потерпілі від аварії райони природно збіднені йо¬дом [2]. Гіперплазія щитовидної залози - найбільш рельєфний наслідок техногенної катастрофи.
Лікування людей з нетоксичним зобом та профілактика його виникнення зводиться до призначення йодидів в дозі 100-150 мкг на добу. Крім цього, з метою депресії тиротропної функції гіпофізу та зменшення зобогенного впливу тиротропіну запропоновано й продовжує застосовува¬тись призначення препаратів тироїдних гормонів у великих дозах. Як свідчать результати спосте¬режень та ультразвукове визначення об'єму щитовидної залози, надії, що покладались на супре-сивну терапію, не виправдались. Зменшення в об'ємі щитовидної залози на тлі лікування препара¬тами тиреоїдних гормонів несуттєве. Невідомо також, як впливає пригнічення секреції тиротропі¬ну та процеси трофіки у щитовидній залозі. Неясно, чи не пригнічуються інші тропні функції гіпо¬фізу, зокрема гонадотропна, що є дуже актуальним у підлітковому віці [3].
У своїй практиці в лікуванні дітей, підлітків та молоді з простим еутироїдним зобом І-ІІ ступеню ми використовуємо селеніум в розведеннях С30-С12. Пацієнти, крім зобу, як правило, ма¬ли надлишок ваги. Шкіра у них була сухою. Дітей турбувала немотивована млявість, втомлюва¬ність, немотивована роздратованість, частими були послаблення пам'яті, дисменорея. Ультразву¬кові обстеження щитовидної залози структурних порушень в ній не виявляли, вміст тиротропіну в плазмі крові був переважно на верхній межі норми, трийодтироніну - ближче до нижньої межі.
Тривале використання селеніуму, 12-18 місяців, має своїм наслідком поліпшення соматич¬ного стану пацієнтів (зростали жвавість, поліпшувались сон і пам'ять, збільшувалась фізична сила, менструації ставали регулярними, розмір залози не збільшувався, і, з часом вкладався в рамки роз¬мірів вікової норми. Призначення селеніуму цій категорії пацієнтів виправдано, виходячи як з йо¬го патогенезу [4,5], так і з результатів біохімічних обстежень, які вказують на участь селену в ак¬тивності пероксидаз щитовидної залози та дейодаз головного мозку.
У пацієнтів зрілого та похилого віку рідко зустрічаються форми простого зобу, він у них супроводжується дезорганізацією структури щитовидної залози, що пальпаторно визначається як ущільнення та вузлоподібні зміни, ехографічно - ділянки різної ехогенності. У цих випадках ре¬зультативне тривале використання Тироідинум С12-С6. Структурна дезорганізація залози за цього не прогресує, розміри залози не збільшуються, пацієнти працездатні, самопочуття їх цілком за¬довільне. Виникає питання тривалості та кратності прийому препарату. Досвід свідчить, що постійний прийом препарату однократно, щоденно дозволяє утримувати від структурної дезор¬ганізації щитовидну залозу. Перерви в лікуванні на літні місяці (червень - вересень) допускають¬ся, коли впродовж року не виникають нові структурні зміни у залозі.
Можливими причинами корекції зазначеної терапії можуть бути автономізація вузлів з розвитком тиротоксикозу. Клінічні ознаки: пітливість, роздратованість, серцебиття до пароксизмів миготливої аритмії включно, нетривкий неглибокий сон, рідше - сльозотечі, відчуття запорошення очей. Лікування розширюється призначенням кофеа, глоноїну, дигиталісу, вератрум альбум за значних судинних дистурбацій. Препарати призначаються на другу половину дня. Потреба в них не буває тривалою. В подальшому тироідинум поєднують з дигіталіс у високих потенціях, чим забезпечується успішність терапії.
Часто у пацієнток з зобом нашаровуються ознаки клімактеричного синдрому. Пашіння об¬личчя, верхньої половини тулуба, періодична пітливість, поганий сон, зміна характеру, невмотивовані напади гніву, серцебиття, болі в серці на висоті емоційних диструрбацій. Хворі не худнуть, відсутні скарги з боку очей. В залежності від провідного симптому призначаються белладонна, ци-міцифуга, лахезис, сепія, сангвінарія, табакум за значної астенізації пацієнтки. Чітко простежу¬ється автоімунна компонента у розвитку зобу: часті остудні захворювання, наявність лімфаденопа-тії, біль в залозі за пальпації її, незначне підвищення температури тіла [6], доцільне призначення ехінацеї та туї. Саме цим пацієнтам на період сезонних загострень, весна та осінь, необхідно ехіна-цею та тую призначати профілактично, чим попереджується маніфестація остудних захворювань.
За істинного вузлового зобу з ознаками кистовидної дегенерації непоганий вплив, на наш погляд, справляють препарати ртуті: циннабарис, меркур бійодатум.
Лікуючи пацієнтів з хворобами щитовидної залози ми опираємось на дані клінічних про¬явів захворювання, результати безпосереднього обстеження пацієнта, сонографічних досліджень залози, визначення вмісту тиреоїдних гормонів, тиротропіну, антитіл до тироглобуліну і мікросо-мальної фракції. У випадках вузлів у щитовидній залозі, особливо без чітко окреслених контурів, проводять аспіраційну тонкоголкову біопсію щитовидної залози [7]. Інструментальні дослідження підтверджують результати лікування більш переконливо, ніж враження та впевненість.
Отже, в лікуванні простого еутироїдного зобу у дітей та юнацтва ефективне використання селеніуму, в осіб зрілого віку - тироїдину, за автоімунних дистурбацій - ехінацеї з туєю. Призна¬чення інших препаратів продиктовано наявною симптоматикою у конкретного пацієнта.

ЛИТЕРАТУРА:
1 Борьба с эндемическим зобом / Е.Мейер, Ф. Лаенстейн, К.Г.Тийн : ВОЗ, Женева, 1981. - 97 с
2 М.П Черенько, Ю.В.Антонів, С.М.Черенько. Стан захворюваності на зоб та рак щитовидної залози, їх діагностика і лікування // Клінічна хірургія. - 1996. - № 10. - С. 16-19.
3 K.Petersen, C.Bengtsstom, L.Lapidus е.а. Morbidity, mortality and quality of life for patients with levothyroxine // Arch, intern. Med. - 1990. -V.I 50. - № 10. - P.2077-2081.
4 Гомеопатическая терапия / Попова Т.Д., Зеликман Т.Я. - К.: Здоров'я, 1990. - 240 с.
5 Homoophathie. Der andere Weg / H.Gabler/ Karlsruhe: DHU, 1994. - 23 с.
6 Autoimmune Thyroiditis / Eds.G.F.Bottarro. Berlin е.а. : Spinger - Verlag, 1991. - 308 S.
7 Комиссаренко И.В. Хирургическое лечение заболеваний щитовидной железы // Журнал прак¬тического врача.- 1996. - № 4. - С.12-15.

Гомеопатическое лечение нетоксического зоба. А.М. Приступюк, М.И. Наумова (Киев, Ук¬раина)
В лечении нетоксического зоба у детей и молодежи эффективно использование селе-ниума, при наличии структурных изменений в железе - тиреоидина, в случаях аутоиммун¬ных нарушений - эхинацеи и туи.
 

Украинский гомеопатический ежегодник: Гомеопатическое лечение нетоксического зоба
Гомеопатические книги и книги по гомеопатии.© 2003-2024Рейтинг Mail.ru
Каталог@Mail.ru - каталог ресурсов интернет


Яндекс цитирования
Украина онлайн
УКРМЕД - Каталог Медичних Сайтiв в Українi Meddesk.ru - медицинская доска объявлений. Обмен ссылками.